Update: hof van beroep oordeelt dat UGent-gebouw nu toch ontruimd mag worden

Nog geen week na het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg dat de ontruiming van de Gentse universiteitslokalen ongegrond was, oordeelde het hof van beroep van Gent op 13 juni dat er toch ontruimd mocht worden. Rond 20.30 uur gaf de deurwaarder een officieel bevel tot ontruiming. De ongeveer 40 actievoerders die op dat moment nog aanwezig waren in het gebouw, kregen 12 uur de tijd - ongeveer tot 14 juni 8.30 dus - om vrijwillig te vertrekken. Rond 5.30 uur hebben de laatste actievoerders het gebouw verlaten. Er hing hen een dwangsom van 250 euro per dag boven het hoofd, als ze dat niet hadden gedaan.  

Lees meer »

Rechter weigert bezetters uit lokalen UGent te laten zetten. Een gevaar voor de academische vrijheid?

Sinds 6 mei bezetten een aantal personen, studenten maar ook buitenstaanders, de hall van het Universiteitsforum (UFO) van de Gentse universiteit. De bezetters hebben zich stevig genesteld in het gebouw door het opstellen van tentjes waar zij de nacht doorbrengen, door het opbouwen van een houten staketsel waarop allerlei pro-Palestijnse en anti-Israëlische leuzen staan en door het inrichten van een naar Mekka gerichte gebedsruimte. In hun tweetalige Engels-Arabische pancarten en pamfletten eisen zij het verbreken van alle banden met Israëlische academische instellingen en bedrijven en een doorgedreven klimaatbeleid vanwege de universiteit.  De bezetters haalden hun slag thuis, want op 31 mei besloot de raad van bestuur van Gent alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. Ook met degenen die niet betrokken zijn bij de oorlogsvoering. Voordien was reeds een dialoog opgestart met de bezetters, eerst door de rector zelf, nadien door Imam Benhaddou. De rector had gehoopt dat na de volledige inwilliging van hun eisen de bezetters zouden vertrekken, maar nee dus. De bezetters formuleerden nieuwe eisen zoals het verbreken van alle contracten met Israëlische bedrijven en vage klimaateisen.

Lees meer »

20 mei 2024 eerste International Academic Freedom Day

De Britse organisatie Academics For Academic Freedom (AFAF) riep eind vorig jaar 20 mei uit tot de Internationale Dag van de Academische Vrijheid. Dit jaar vieren we deze dag dus voor de eerste keer. Waarom de keuze voor 20 mei? Dat was de geboortedag van de Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill (20 mei 1806 - 8 mei 1873). Mill is vandaag vooral nog bekend om onder andere zijn invloedrijke werk On Liberty (1859).  

Lees meer »

Master in Gender en Diversiteit: wetenschap of ideologie?

Sinds het academiejaar  2014-2015 wordt in Vlaanderen de Master in Gender en Diversiteit aangeboden, een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten. De opleiding ligt in de lijn van de talloze Studies die in de Verenigde Staten al ongeveer veertig jaar als paddenstoelen uit de grond rijzen: Gender Studies, Ethnic Studies, Gay Studies, Fat Studies, Animal Studies, Critical White Studies etc. Bij ons zijn ze de laatste jaren aan een opmars bezig. Onder andere filosofe Nadia Geerts bespreekt dit fenomeen in haar recente boek Woke ! La tyrannie victimaire. Dergelijke studiegebieden focussen vaak op minderheden of groepen die zich gediscrimineerd voelen. Dat maakt ze natuurlijk op zich niet onwetenschappelijk of oninteressant. Degelijke analyses van mechanismen van structurele achterstelling bijvoorbeeld, kunnen ons heel wat leren over hoe de wereld in elkaar zit.

Lees meer »

Mia Doornaert ontvangt Prijs voor de Vrijheid van denktank Libera!

Voormalig journaliste en bestuurder Mia Doornaert, vandaag columniste bij De Standaard, nam op zaterdag 23 maart de Prijs voor de Vrijheid 2024 in ontvangst van denktank Libera! Mia Doornaert kreeg de prijs onder andere omdat zij 'onverschrokken en wars van de waan van de dag altijd de kant is blijven kiezen van de rede en de normaliteit', aldus Libera! Hypatia draagt Doornaert vooral een warm hart toe, wegens haar niet-aflatende strijd tegen woke.

Lees meer »

What Academic Freedom is Not

Benieuwd naar wat de Franse sociologe Nathalie Heinich verteld heeft op het Hypatia-symposium Academic Freedom in Crisis? Hieronder vindt u haar volledige presentatie.  

Lees meer »

Academische influencing?

Mijn collega Voorhoof sloopt in zijn opiniestuk in De Morgen van 24 februari het vonnis van de Correctionele rechtbank van Brugge in de zaak Acid, als 'een reële bedreiging voor de expressievrijheid', die 'de journalistieke vrijheid om laakbare feiten aan de kaak te stellen in de gevarenzone brengt'. Zou het?

Lees meer »

Woke is niet de overtreffende trap van inclusie, maar de ontkennende

Niets is wat het lijkt, zo luidt de titel van de openingsrede van confrater Anne Marie De Clerck van 27 oktober 2023. De rede en de repliek van Stafhouder Van Vlaenderen zijn gepubliceerd op de webstek van de Balie van Gent. Op de website van de Balie wordt de rede een bom genoemd, gevolgd door een oproep om inclusie en diversiteit te bevorderen.

Lees meer »

De perfide ideologie die heerst aan Harvard (en elders) - Maarten Boudry

“Het hangt af van de context.” Die onsterfelijke woorden sprak de rector van de Universiteit van Harvard, Claudine Gay, uit tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, inmiddels een kleine maand geleden. De vraag die haar gesteld werd, net zoals aan haar collega’s van MIT en de Universiteit van Pennsylvania: “Is het oproepen tot een genocide op het joodse volk in strijd met de gedragscodes van uw universiteit?” Het lijkt de makkelijkste vraag ter wereld, maar alle drie weigerden ze bevestigend te antwoorden, met een minachtend monkellachje op de lippen, en hulden ze zich in ontwijkend en nietszeggend ‘managerees’. Een expliciete oproep tot het uitmoorden van alle joden? Goh, het ligt eraan.

Lees meer »

De invloed van 'woke' op onze taal - Walter Weyns

Op zaterdag 16 december 2023 vond te Antwerpen de elfde lustrumviering plaats van de Marnixring Internationale Serviceclub. In de voormiddag stond een bloemenhulde aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, op het programma, in de namiddag een colloquium 'Onze taal, onze identiteit'. Sprekers op het colloquium waren prof. dr. Rik Torfs (KU Leuven) met een lezing getiteld Identiteit, An De Moor (hogeschool Odisee) met Is de taal (nog) gans het volk? Het Nederlands vandaag en morgen en tot slot prof. dr. Walter Weyns (Universiteit Antwerpen) met De invloed van 'woke' op onze taal. 

Lees meer »