Opper- en neerhof: de vlag en de lading

Onder de wat mysterieuze titel "Motte & Bailey" - wat kan worden vertaald als opperhof (donjon) en neerhof - hebben enkele Engelse en Amerikaanse auteurs (te beginnen met Nicholas Shackel) een 'bedrieglijke tactiek' beschreven die zij vaak zien in publieke debatten en bij activisten. De uitdrukking werd ook overgenomen door Boudry & Braeckman in een bijdrage uit 2010 over pseudowetenschappelijke argumentatie. Het neerhof is de plaats waar de bewoners eigenlijk willen zijn, waar ze zich thuis voelen en uitleven, maar een plaats die moeilijk verdedigbaar is. Daarom wordt er hogerop een versterking gebouwd, de donjon, die goed verdedigbaar is, maar waar ze helemaal niet willen wonen. Het is de verdedigbare positie waarin men zich terugtrekt wanneer de posities die men eigenlijk wil verdedigen niet houdbaar zijn, positie die men echter zo snel mogelijk terug inneemt wanneer de tegenstander minder oplettend is. 

Lees meer »

Aan KU Leuven gaat lezing extreemrechts politiek activist toch door na verplichting rechter

Aan de KU Leuven vond op 19 april de lezing van de extreemrechts politicus Martin Sellner plaats. Linkse tegenbetogers zorgden echter voor een woelige aanloop. De linkse manifestanten, een veertigtal, hielden een mars van het station van Leuven tot aan de universiteit. Onderweg kwamen ze een groepje tegen met voormalig Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove, dat ook op weg was naar de lezing. Het kwam tot een schermutseling, maar de politie kon deze snel stoppen. De organisatie van het evenement zelf verliep echter nog woeliger.   

Lees meer »

Hypatia-kernleden steunen Laurens Buijs

Een groep van vijftien Nederlandse, Britse en Vlaamse wetenschappers heeft een steuncomité opgericht voor Laurens Buijs, docent interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Buijs kwam in het oog van de storm te staan na enkele controversiële uitspraken over non-binariteit. In het steuncomité bevinden zich ook de Hypatia-kernleden Paul Cliteur, Boudewijn Bouckaert, Matthias Storme en Astrid Elbers. Het steuncomité voor Buijs roept de Nederlandse universiteiten en de minister van Onderwijs op om krachtig afstand te nemen van cancelcampagnes van activistische studenten tegen docenten met onwelgevallige standpunten. 'Oproepen tot uitsluiting hoort in de wetenschap niet thuis', aldus het comité.

Lees meer »

De zaak Mattias Desmet: Hypatia is genuanceerd in haar oordeel

De psycholoog Mattias Desmet mag zijn boek 'De psychologie van totalitarisme' niet meer gebruiken als lesmateriaal aan de Universiteit Gent. De bevoegde onderzoekscommissie heeft volgens de universiteit namelijk vastgesteld dat er slordigheden in het werk zitten en dat het gebaseerd is op verouderde wetenschap. De beslissing weekte heel wat reacties los. 

Lees meer »

De Universiteit Gent behoort geen “afstand te nemen” van haar hoogleraren: de casus van prof. Lieven Annemans

Een hoogleraar kan zijn ambt alleen maar naar behoren uitvoeren wanneer hij zich richt op de feiten zoals zijn wetenschappelijk onderzoek uitwijzen. Een wetenschapper die onder druk wordt gezet om zich te voegen naar wat de meerderheid van zijn collega’s zeggen of naar wat de overheid of de universitaire bestuurders van hem vergen heeft in feite zijn integriteit als wetenschapper op het spel gezet.

Lees meer »

Schorsing twee personeelsleden Universiteit Antwerpen

Twee personeelsleden van de Universiteit Antwerpen deden in een privégesprek 'racistische' uitspraken die per ongeluk werden opgenomen en illegaal op sociale media gepost. Vervolgens werden ze geschorst. Dat gebeurde op het einde van het academiejaar 2021-2022. Het was de aanleiding tot een petitie ten gunste van de twee personeelsleden en uiteindelijk tot de oprichting van Hypatia.   

Lees meer »