Woke is niet de overtreffende trap van inclusie, maar de ontkennende

Niets is wat het lijkt, zo luidt de titel van de openingsrede van confrater Anne Marie De Clerck van 27 oktober 2023. De rede en de repliek van Stafhouder Van Vlaenderen zijn gepubliceerd op de webstek van de Balie van Gent. Op de website van de Balie wordt de rede een bom genoemd, gevolgd door een oproep om inclusie en diversiteit te bevorderen.

Lees meer »

De perfide ideologie die heerst aan Harvard (en elders) - Maarten Boudry

“Het hangt af van de context.” Die onsterfelijke woorden sprak de rector van de Universiteit van Harvard, Claudine Gay, uit tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, inmiddels een kleine maand geleden. De vraag die haar gesteld werd, net zoals aan haar collega’s van MIT en de Universiteit van Pennsylvania: “Is het oproepen tot een genocide op het joodse volk in strijd met de gedragscodes van uw universiteit?” Het lijkt de makkelijkste vraag ter wereld, maar alle drie weigerden ze bevestigend te antwoorden, met een minachtend monkellachje op de lippen, en hulden ze zich in ontwijkend en nietszeggend ‘managerees’. Een expliciete oproep tot het uitmoorden van alle joden? Goh, het ligt eraan.

Lees meer »

De invloed van 'woke' op onze taal - Walter Weyns

Op zaterdag 16 december 2023 vond te Antwerpen de elfde lustrumviering plaats van de Marnixring Internationale Serviceclub. In de voormiddag stond een bloemenhulde aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, op het programma, in de namiddag een colloquium 'Onze taal, onze identiteit'. Sprekers op het colloquium waren prof. dr. Rik Torfs (KU Leuven) met een lezing getiteld Identiteit, An De Moor (hogeschool Odisee) met Is de taal (nog) gans het volk? Het Nederlands vandaag en morgen en tot slot prof. dr. Walter Weyns (Universiteit Antwerpen) met De invloed van 'woke' op onze taal. 

Lees meer »

Waarom de universiteit geen standpunt mag innemen in de oorlog tussen Hamas en Israël

Op 7 oktober 2023 voerde de extremistische Palestijnse organisatie Hamas een verrassingsaanval uit in het zuiden van Israël. Israël verklaarde Hamas de oorlog en beantwoordde het geweld met bombardementen op Gaza, waarbij veel burgerslachtoffers vielen. Het conflict deed de gemoederen hoog oplaaien, ook in de academische wereld. In een open brief riepen dan ook meer dan 700 medewerkers en studenten van de vijf Vlaamse universiteiten, onder wie 67 professoren, op tot een boycot van Israël.

Lees meer »

Tussen ethiek en wetenschap: Karianne Boer versus de VUB in het abortusdebat

Het abortusdebat is een tijd geleden weer opgelaaid in ons land. De maximumtermijn voor abortus ligt nu in België op 12 weken. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan het later. De meeste meerderheidspartijen zijn echter gewonnen voor een uitbreiding van die termijn naar 18 weken. Maar een consensus ontbreekt. Daarom vroeg de federale regering een expertencomité om advies. Het comité werkte een jaar lang aan een evaluatie van de abortuswet en de abortuspraktijk in ons land en goot het resultaat in 25 aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was om de maximumtermijn voor abortus effectief te verlengen van 12 naar minimum 18 weken.

Lees meer »

Opper- en neerhof: de vlag en de lading

Onder de wat mysterieuze titel "Motte & Bailey" - wat kan worden vertaald als opperhof (donjon) en neerhof - hebben enkele Engelse en Amerikaanse auteurs (te beginnen met Nicholas Shackel) een 'bedrieglijke tactiek' beschreven die zij vaak zien in publieke debatten en bij activisten. De uitdrukking werd ook overgenomen door Boudry & Braeckman in een bijdrage uit 2010 over pseudowetenschappelijke argumentatie. Het neerhof is de plaats waar de bewoners eigenlijk willen zijn, waar ze zich thuis voelen en uitleven, maar een plaats die moeilijk verdedigbaar is. Daarom wordt er hogerop een versterking gebouwd, de donjon, die goed verdedigbaar is, maar waar ze helemaal niet willen wonen. Het is de verdedigbare positie waarin men zich terugtrekt wanneer de posities die men eigenlijk wil verdedigen niet houdbaar zijn, positie die men echter zo snel mogelijk terug inneemt wanneer de tegenstander minder oplettend is. 

Lees meer »

Aan KU Leuven gaat lezing extreemrechts politiek activist toch door na verplichting rechter

Aan de KU Leuven vond op 19 april de lezing van de extreemrechts politicus Martin Sellner plaats. Linkse tegenbetogers zorgden echter voor een woelige aanloop. De linkse manifestanten, een veertigtal, hielden een mars van het station van Leuven tot aan de universiteit. Onderweg kwamen ze een groepje tegen met voormalig Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove, dat ook op weg was naar de lezing. Het kwam tot een schermutseling, maar de politie kon deze snel stoppen. De organisatie van het evenement zelf verliep echter nog woeliger.   

Lees meer »

Hypatia-kernleden steunen Laurens Buijs

Een groep van vijftien Nederlandse, Britse en Vlaamse wetenschappers heeft een steuncomité opgericht voor Laurens Buijs, docent interdisciplinaire sociale wetenschap (ISW) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Buijs kwam in het oog van de storm te staan na enkele controversiële uitspraken over non-binariteit. In het steuncomité bevinden zich ook de Hypatia-kernleden Paul Cliteur, Boudewijn Bouckaert, Matthias Storme en Astrid Elbers. Het steuncomité voor Buijs roept de Nederlandse universiteiten en de minister van Onderwijs op om krachtig afstand te nemen van cancelcampagnes van activistische studenten tegen docenten met onwelgevallige standpunten. 'Oproepen tot uitsluiting hoort in de wetenschap niet thuis', aldus het comité.

Lees meer »