Hypatia is een onafhankelijke groep academici die bezorgd is over de bedreiging van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.  Deze bedreigingen zijn velerlei. De meest acute bedreigingen op dit moment zijn echter het woke-activisme en de cancelcultuur. Zij komen bovendien van binnen de academische wereld zelf. Omdat Hypatia geen subsidies krijgt en wij allen vrijwilligers zijn, is uw donatie meer dan welkom om onze werking te ondersteunen.

Uitgelichte video's

Kon u niet aanwezig zijn op ons symposium 'Academic Freedom in Crisis?' (9 maart 2024) of wil u de presentaties eens herbekijken? Dat kan hieronder! 


Hier ziet u alvast een eerste impressie van een zeer geslaagd symposium. Met dank aan alle sprekers voor hun kwaliteitsvolle bijdragen. Veel dank ook aan het publiek voor de talrijke opkomst en het enthousiasme!   

Uitgelichte artikelen

Woke ! La tyranie victimaire

Op 9 maart 2024 was ik in de Universiteit Antwerpen aanwezig op een interessante middag over academische vrijheid, georganiseerd door de onafhankelijke groep academici Hypatia. Hypatia (°ca. 350-370 †415) was een geleerde Griekse vrouw, die door de fanatieke christenen op de meest gruwelijke wijze om het leven is gebracht wegens haar vrije gedachten. In Antwerpen heb ik dit boek gekocht. Lees meer ...

Lees meer »

Mia Doornaert ontvangt Prijs voor de Vrijheid van denktank Libera!

Voormalig journaliste en bestuurder Mia Doornaert, vandaag columniste bij De Standaard, nam op zaterdag 23 maart de Prijs voor de Vrijheid 2024 in ontvangst van denktank Libera! Mia Doornaert kreeg de prijs onder andere omdat zij 'onverschrokken en wars van de waan van de dag altijd de kant is blijven kiezen van de rede en de normaliteit', aldus Libera! Hypatia draagt Doornaert vooral een warm hart toe, wegens haar niet-aflatende strijd tegen woke. Lees meer ...

Lees meer »

What Academic Freedom is Not

Benieuwd naar wat de Franse sociologe Nathalie Heinich verteld heeft op het Hypatia-symposium Academic Freedom in Crisis? Hier vindt u haar volledige presentatie.  

Lees meer »

Academische influencing?

Mijn collega Voorhoof sloopt in zijn opiniestuk in De Morgen van 24 februari het vonnis van de Correctionele rechtbank van Brugge in de zaak Acid, als 'een reële bedreiging voor de expressievrijheid', die 'de journalistieke vrijheid om laakbare feiten aan de kaak te stellen in de gevarenzone brengt'. Zou het? Lees meer ...

Lees meer »

Woke is niet de overtreffende trap van inclusie, maar de ontkennende

Niets is wat het lijkt, zo luidt de titel van de openingsrede van confrater Anne Marie De Clerck van 27 oktober 2023. De rede en de repliek van Stafhouder Van Vlaenderen zijn gepubliceerd op de webstek van de Balie van Gent. Op de website van de Balie wordt de rede een bom genoemd, gevolgd door een oproep om inclusie en diversiteit te bevorderen. Lees meer ...

Lees meer »

De perfide ideologie die heerst aan Harvard (en elders)

“Het hangt af van de context.” Die onsterfelijke woorden sprak de rector van de Universiteit van Harvard, Claudine Gay, uit tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, inmiddels een kleine maand geleden. De vraag die haar gesteld werd, net zoals aan haar collega’s van MIT en de Universiteit van Pennsylvania: “Is het oproepen tot een genocide op het joodse volk in strijd met de gedragscodes van uw universiteit?” Het lijkt de makkelijkste vraag ter wereld, maar alle drie weigerden ze bevestigend te antwoorden, met een minachtend monkellachje op de lippen, en hulden ze zich in ontwijkend en nietszeggend ‘managerees’. Een expliciete oproep tot het uitmoorden van alle joden? Goh, het ligt eraan. Lees meer ...

Lees meer »

De invloed van 'woke' op onze taal

Op zaterdag 16 december 2023 vond te Antwerpen de elfde lustrumviering plaats van de Marnixring Internationale Serviceclub. In de voormiddag stond een bloemenhulde aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, op het programma, in de namiddag een colloquium 'Onze taal, onze identiteit'. Lees meer ...

Lees meer »


Academici en zelfcensuur ... U zei? 

Voor wie nog twijfelt aan het bestaan van zelfcensuur bij academici, verscheen recent dit uitgebreide internationale onderzoek. Dat bevestigt dat academici die de ideologische opvattingen van de meerderheid niet delen, aan zelfcensuur doen. Ja, helaas ook in België.