Hypatia is een onafhankelijke groep academici die bezorgd is over de bedreiging van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.  Deze bedreigingen zijn velerlei. De meest acute bedreigingen op dit moment zijn echter het woke-activisme en de cancelcultuur. Zij komen bovendien van binnen de academische wereld zelf. Upcoming event!

Uitgelichte artikelen

Woke is niet de overtreffende trap van inclusie, maar de ontkennende

Niets is wat het lijkt, zo luidt de titel van de openingsrede van confrater Anne Marie De Clerck van 27 oktober 2023. De rede en de repliek van Stafhouder Van Vlaenderen zijn gepubliceerd op de webstek van de Balie van Gent. Op de website van de Balie wordt de rede een bom genoemd, gevolgd door een oproep om inclusie en diversiteit te bevorderen. Lees meer ...

Lees meer »

De perfide ideologie die heerst aan Harvard (en elders)

“Het hangt af van de context.” Die onsterfelijke woorden sprak de rector van de Universiteit van Harvard, Claudine Gay, uit tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Congres, inmiddels een kleine maand geleden. De vraag die haar gesteld werd, net zoals aan haar collega’s van MIT en de Universiteit van Pennsylvania: “Is het oproepen tot een genocide op het joodse volk in strijd met de gedragscodes van uw universiteit?” Het lijkt de makkelijkste vraag ter wereld, maar alle drie weigerden ze bevestigend te antwoorden, met een minachtend monkellachje op de lippen, en hulden ze zich in ontwijkend en nietszeggend ‘managerees’. Een expliciete oproep tot het uitmoorden van alle joden? Goh, het ligt eraan. Lees meer ...

Lees meer »

De invloed van 'woke' op onze taal

Op zaterdag 16 december 2023 vond te Antwerpen de elfde lustrumviering plaats van de Marnixring Internationale Serviceclub. In de voormiddag stond een bloemenhulde aan het standbeeld van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, op het programma, in de namiddag een colloquium 'Onze taal, onze identiteit'. Lees meer ...

Lees meer »

Tussen ethiek en wetenschap: Karianne Boer versus de VUB in het abortusdebat

Het abortusdebat is een tijd geleden weer opgelaaid in ons land. De maximumtermijn voor abortus ligt nu in België op 12 weken. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan het later. De meeste meerderheidspartijen zijn echter gewonnen voor een uitbreiding van die termijn naar 18 weken. Maar een consensus ontbreekt. Daarom vroeg de federale regering een expertencomité om advies. Het comité werkte een jaar lang aan een evaluatie van de abortuswet en de abortuspraktijk in ons land en goot het resultaat in 25 aanbevelingen. Een van de aanbevelingen was om de maximumtermijn voor abortus effectief te verlengen van 12 naar minimum 18 weken. Maar op die eventuele verlenging kwam ook kritiek. Lees meer ...

Lees meer »

Is links gewoon slimmer? Ideologie aan onze universiteiten

‘There is no idea so stupid that you can’t find a professor who will believe it.’ Dit citaat van de Amerikaanse auteur H.L. Mencken prijkt vooraan in het boek van Andreas De Block. Het zet meteen de toon ervan. Academici zijn geen onfeilbare en objectieve producenten van vaste waarheden. Het zijn ook mensen met vooroordelen, die al dan niet intentioneel fouten maken. Lees meer ...

Lees meer »

Uitgelichte video's

Journalist Fareed Zakaria legt uit hoe de Amerikaanse elite-universiteiten verworden zijn van bolwerken van excellentie tot instellingen die politieke agenda's doordrukken. 


Ruud Koopmans (Uithoorn, 1961) is hoogleraar sociologie en migratie aan de Berlijnse Humboldt-universiteit en onderzoeksdirecteur aan het Wissenschaftszentrum aldaar. Hij doet onder andere onderzoek naar de rol van religieuze heilige schriften bij de legitimatie van geweld en legt uit met welke problemen hij daarbij zoal geconfronteerd wordt.


Academici en zelfcensuur ... U zei? 

Voor wie nog twijfelt aan het bestaan van zelfcensuur bij academici, verscheen recent dit uitgebreide internationale onderzoek. Dat bevestigt dat academici die de ideologische opvattingen van de meerderheid niet delen, aan zelfcensuur doen. Ja, helaas ook in België.