Hypatia is een onafhankelijke groep academici die bezorgd is over de bedreiging van de academische vrijheid en de vrijheid van meningsuiting.  Deze bedreigingen zijn velerlei. De meest acute bedreigingen op dit moment zijn echter het woke-activisme en de cancelcultuur. Zij komen bovendien van binnen de academische wereld zelf. Omdat Hypatia geen subsidies krijgt en wij allen vrijwilligers zijn, is uw donatie meer dan welkom om onze werking te ondersteunen.

Uitgelichte artikelen

Hypatia legt memorandum academische vrijheid voor aan Vlaamse universiteiten

Het academiejaar 2023-2024 loopt stilaan ten einde. Met het nieuwe academiejaar 2024-2025 in zicht maakte Hypatia een memorandum over de academische vrijheid op. Dit memorandum werd door de kernleden Astrid Elbers en Boudewijn Bouckaert op 28 juni alvast voorgelegd aan Geert Bourgeois, voorzitter van de raad van bestuur van de Universiteit Gent. In het memorandum schuift Hypatia de volgende werkpunten naar voor: Lees meer ...

Lees meer »

Woke verdeelt Duitse skeptici

Het heeft gerommeld binnen de Duitse skeptische organisatie Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP). De oorzaak was verdeeldheid over de vraag of de 'Critical Theory' en de daarbij horende 'Critical Studies' al dan niet tot de focus van de organisatie horen. Lees meer ...

Lees meer »

Update: hof van beroep oordeelt dat UGent-gebouw nu toch ontruimd mag worden

Nog geen week na het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg dat de ontruiming van de Gentse universiteitslokalen ongegrond was, oordeelde het hof van beroep van Gent op 13 juni dat er toch ontruimd mocht worden. Rond 20.30 uur gaf de deurwaarder een officieel bevel tot ontruiming. De ongeveer 40 actievoerders die op dat moment nog aanwezig waren in het gebouw, kregen 12 uur de tijd - ongeveer tot 14 juni 8.30 dus - om vrijwillig te vertrekken. Rond 5.30 uur hebben de laatste actievoerders het gebouw verlaten. Er hing hen een dwangsom van 250 euro per dag boven het hoofd, als ze dat niet hadden gedaan.  

Lees meer »

Rechter weigert bezetters uit lokalen UGent te laten zetten. Een gevaar voor de academische vrijheid?

Sinds 6 mei bezetten een aantal personen, studenten maar ook buitenstaanders, de hall van het Universiteitsforum (UFO) van de Gentse universiteit. De bezetters hebben zich stevig genesteld in het gebouw door het opstellen van tentjes waar zij de nacht doorbrengen, door het opbouwen van een houten staketsel waarop allerlei pro-Palestijnse en anti-Israëlische leuzen staan en door het inrichten van een naar Mekka gerichte gebedsruimte. In hun tweetalige Engels-Arabische pancarten en pamfletten eisen zij het verbreken van alle banden met Israëlische academische instellingen en bedrijven en een doorgedreven klimaatbeleid vanwege de universiteit.  De bezetters haalden hun slag thuis, want op 31 mei besloot de raad van bestuur van Gent alle banden met Israëlische instellingen te verbreken. Ook met degenen die niet betrokken zijn bij de oorlogsvoering. Lees meer ...

Lees meer »

Adriaan Koerbagh en de suprematie van de rede

Een ligt schijnende in duystere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken der Gods geleertheyd en Gods dienst is het derde en laatste boek van de Nederlandse arts, jurist en filosoof Adriaan Koerbagh (Amsterdam, 1633 – aldaar, oktober 1669). Toen de drukker halverwege was, is hij ermee gestopt uit schrik voor represailles en is hij Koerbagh bij de autoriteiten gaan aangeven. Lees meer ...

Lees meer »

MIT bant diversiteitsverklaringen

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Cambridge, Massachusetts), bant als eerste private elite-universiteit in de Verenigde Staten diversiteitsverklaringen bij aanwervingen van docenten. Dat maakte de woordvoerder van de universiteit bekend op zaterdag 4 mei. De beslissing werd genomen door de president van MIT, Sally Kornbluth. Ze werd daarin gesteund door de provoost, de kanselier en de zes decanen. Lees meer ...

Lees meer »

Master in Gender en Diversiteit: wetenschap of ideologie?

Sinds het academiejaar  2014-2015 wordt in Vlaanderen de Master in Gender en Diversiteit aangeboden, een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten. De opleiding ligt in de lijn van de talloze Studies die in de Verenigde Staten al ongeveer veertig jaar als paddenstoelen uit de grond rijzen: Gender Studies, Ethnic Studies, Gay Studies, Fat Studies, Animal Studies, Critical White Studies etc. Bij ons zijn ze de laatste jaren aan een opmars bezig. Onder andere filosofe Nadia Geerts bespreekt dit fenomeen in haar recente boek Woke ! La tyrannie victimaire. Dergelijke studiegebieden focussen vaak op minderheden of groepen die zich gediscrimineerd voelen. Dat maakt ze natuurlijk op zich niet onwetenschappelijk of oninteressant. Degelijke analyses van mechanismen van structurele achterstelling bijvoorbeeld, kunnen ons heel wat leren over hoe de wereld in elkaar zit. Lees meer ...

Lees meer »

Woke ! La tyrannie victimaire

Op 9 maart 2024 was ik in de Universiteit Antwerpen aanwezig op een interessante middag over academische vrijheid, georganiseerd door de onafhankelijke groep academici Hypatia. Hypatia (°ca. 350-370 †415) was een geleerde Griekse vrouw, die door de fanatieke christenen op de meest gruwelijke wijze om het leven is gebracht wegens haar vrije gedachten. In Antwerpen heb ik dit boek gekocht. Lees meer ...

Lees meer »

Uitgelichte video's

Kon u niet aanwezig zijn op ons symposium 'Academic Freedom in Crisis?' (9 maart 2024) of wil u de presentaties eens herbekijken? Dat kan hieronder! 


Hier ziet u alvast een eerste impressie van een zeer geslaagd symposium. Met dank aan alle sprekers voor hun kwaliteitsvolle bijdragen. Veel dank ook aan het publiek voor de talrijke opkomst en het enthousiasme!   


Academici en zelfcensuur ... U zei? 

Voor wie nog twijfelt aan het bestaan van zelfcensuur bij academici, verscheen recent dit uitgebreide internationale onderzoek. Dat bevestigt dat academici die de ideologische opvattingen van de meerderheid niet delen, aan zelfcensuur doen. Ja, helaas ook in België.