Update: hof van beroep oordeelt dat UGent-gebouw nu toch ontruimd mag worden

Gepubliceerd op 14 juni 2024 om 10:45

Nog geen week na het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg dat de ontruiming van de Gentse universiteitslokalen ongegrond was, oordeelde het hof van beroep van Gent op 13 juni dat er toch ontruimd mocht wordenRond 20.30 uur gaf de deurwaarder een officieel bevel tot ontruiming. De ongeveer 40 actievoerders die op dat moment nog aanwezig waren in het gebouw, kregen 12 uur de tijd - ongeveer tot 14 juni 8.30 dus - om vrijwillig te vertrekken. Rond 5.30 uur hebben de laatste actievoerders het gebouw verlaten. Er hing hen een dwangsom van 250 euro per dag boven het hoofd, als ze dat niet hadden gedaan.  

Gelijkaardig protest aan de Universiteit Antwerpen (foto: Astrid Elbers, 31 mei 2024)