ABA wil beleid voor vrije meningsuiting in law schools

Gepubliceerd op 28 augustus 2023 om 18:27

Positief nieuws uit de Verenigde Staten: de American Bar Association (ABA) overweegt een nieuwe regel in te voeren die law schools verplicht een beleid voor vrije meningsuiting uit te werken.  

Afbeelding: American Bar Association Washington DC (CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

 

De scholen zouden volgens het voorstel van de ABA hun eigen beleid inzake vrijheid van meningsuiting mogen ontwikkelen, maar dat beleid moet de rechten van docenten, personeel en studenten beschermen om controversiële of impopulaire ideeën te communiceren en een stevig debat toe te laten. Ook moeten activiteiten verboden worden die de vrije meningsuiting belemmeren of de functies of activiteiten van de rechtenfaculteit wezenlijk verstoren.

Om advocaat te worden, moet je immers leren omgaan met meningsverschillen en een beschaafd debat leren voeren. Beleefdheid en wederzijds respect mogen geen rechtvaardiging zijn om de discussie over bepaalde ideeën te verbieden, omdat ze controversieel zijn of beledigend voor sommigen, aldus de ABA. 

Het voorstel is er gekomen na enkele incidenten waarbij studenten uiteenzettingen van controversiële sprekers verstoorden. Zo was er bijvoorbeeld het incident in Yale Law School in maart 2022. Daar had een groep studenten een discussie op de campus met een conservatieve spreker verstoord. Dat incident leidde ertoe dat twee federale rechters zeiden dat ze geen mensen van Yale meer zouden aannemen