Aan KU Leuven gaat lezing extreemrechts politiek activist toch door na verplichting rechter

Gepubliceerd op 22 april 2023 om 15:14

Aan de KU Leuven vond op 19 april de lezing van de extreemrechts politicus Martin Sellner plaats. Linkse tegenbetogers zorgden echter voor een woelige aanloop. De linkse manifestanten, een veertigtal, hielden een mars van het station van Leuven tot aan de universiteit. Onderweg kwamen ze een groepje tegen met voormalig Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove, dat ook op weg was naar de lezing. Het kwam tot een schermutseling, maar de politie kon deze snel stoppen. De organisatie van het evenement zelf verliep echter nog woeliger.   

Martin Sellner (Afbeelding: MagentaGreen, CC BY-SA 4.0)

 

De Nationalistische Studentenvereniging NSV! diende in november 2022 een aanvraag in bij de KU Leuven om een aula te reserveren voor een lezing. Op de vraag van de universiteit wie de sprekers waren, antwoordde de NSV!: 'We hopen op de spreker Martin Sellner.' Op 27 maart werd de reservatie van de aula per brief bevestigd aan de NSV!. 

Toch kwam de KU Leuven daarna terug op haar beslissing. Op 6 april 2023 - amper 13 dagen voordat de lezing moest plaatsvinden - liet de universiteit weten dat de reservatie van het lokaal geannuleerd werd. De lezing kon immers niet plaatsvinden om veiligheidsredenen. Een motivering daarbij ontbrak. 

De NSV! trok daarop naar de rechter. Deze oordeelde in kortgeding dat de KU Leuven de aula wel degelijk ter beschikking moest stellen aan studentenvereniging. Volgens de rechtbank kon de universiteit immers geen veiligheidsredenen inroepen die niet al gekend waren of ingeschat konden worden op het moment dat de reservatie bevestigd werd eind maart. Bovendien bracht de universiteit ook geen enkel concreet stuk bij met betrekking tot deze veiligheidsredenen.        

Hypatia staat dan ook achter de beslissing van de rechtbank. Terugkomen op een genomen beslissing om 'veiligheidsredenen' zonder die verder te motiveren, kan niet. Sowieso is het argument van de veiligheid een 'slipppery slope'. Wanneer een evenement wordt tegengehouden om die reden, zwicht men immers voor de oproerkraaiers. Bert Bultinck slaat in Knack van 21 april 2023 de bal dan ook volledig mis, wanneer hij insinueert dat het om een 'activistische rechter' ging. 

Los daarvan is de Oostenrijker Martin Sellner een bedenkelijk figuur. Als identitair activist kleefde hij in 2006 stickers met een hakenkruis en stickers van de 'Arische Jeugd' op een synagoge. Later was hij betrokken bij enkele incidenten tegen communisten en tegen asielzoekers. Het Verenigd Koninkrijk ontzegde Sellner en twee andere anti-islamactivisten in 2018 de toegang tot het land. Twee jaar eerder beweerde hij echter afstand gedaan te hebben van zijn neonazistische sympathieën.    

 

Dr. Astrid Elbers

Universiteit Antwerpen

De auteur is kernlid van Hypatia